Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Tendon Zedelenmesi

Tendon Zedelenmesi, kasların ve kas kirişlerinin aşırı derece zorlanması nedeni ile meydana gelir. Bu tendon zedelenmeleri genellikle el bileğinde veya kolda meydana gelir. Tendon zedelenmesi birbirine benzer hareketlerin sürekli yapılması ile de olur ancak yapılan hareket ters bir hareket ise ve sürekli tekrarlanıyor ise zedelenme meydana g...

Ayak Tendon Ağrısı

Ayak Tendon Ağrısı, Bedenimizin gün boyu yükünü çeken ayaklarımız dik durmamızı, yürümemizi, koşmamızı sağlayan, 19 kas, 26 adet kemik, 107 bağ, 33 eklemden oluşan, kompleks bir yapıdır. Üzerindeki vücut ağırlığı nedeniyle en çok zorlanan organımızdır. Bu yapıyı hareket ettiren ayak tendonu ise baldır kasına bağlıdır. Vücudumuz dik duru...

Tendon İltihabı

Tendon iltihabı, yetişkin insanlarda yaygın olarak görülen problemlerden biridir. İnsanlarda iltihaplanmış olan tendonlara müdahale edilememesi durumunda genellikle bu tendon sürekli olarak şişerek dışarıdan bir baskıya maruz kalır. Kişilerde bu durum herhangi bir yaralanmaya bağlı olarak oluştuğu gibi daha birçok farklı nedenden kaynaklanab...

Parmak Tendon Ameliyatı

Parmak Tendon Ameliyatı, sinir-tendon onarım ameliyatı gerek görüldüğünde plastik cerrahlar tarafından sıklıkla uygulanmaktadır. Parmaklarda ve ön kolda iş kazası, bazı trafik kazaları gibi sebeplerle gelişmiş arter, sinir, tendon yaralanmaları kısa vadede tedavi gerektirir ve tedavi edilmediği takdirde elin fonksiyonlarında kayba neden...

El Bileği Tendon Zedelenmesi

El Bileği Tendon Zedelenmesi, El bileklerinizde oluşan zedelenmeler de eğer ne yapılmasını ve ne yapacağınızı bilmemekte iseniz bu probleminizi tedavi etmek için alanında Uzman el cerrahisinin tavsiye ve önerilerinden yola çıkarak uygun tedavi yöntemini seçiniz. El bileği tendon zedelenmeleri olaylarında kısa bir süre de kendi imkânları...

El Tendon Ameliyatı

El Tendon Ameliyatı, el bileğinde bulunan fleksör kasların yaralanmasında tedavi amaçlı yapılan operasyondur. El bileğinde bulunan tendonların kesilmesi veya zedelenmesi en sık rastlanan tendon yaralanmalarının başında gelir. El bileğindeki fleksör kaslar olan tendonlarda spor yapma, darbe alma veya herhangi bir kaza durumunda harabiyet oluş...

Tendon Yırtılması

Tendon Yırtılması,  Tendon denilen yapılar vücutta bulunan kasları kemiklere bağlamakla görevli olan lifli ve oldukça güçlü yapılardır. Tendon yırtılması rahatsızlığı vücutta en sık olarak bacağın ön, üst kısmında bulunan dörtlü kas grubunda, aşil tendonda, omuz manşeti kısmında ve pazıda görülmektedir.Tendon yırt...

Omuzda Tendon Zedelenmesi

Omuzda tendon zedelenmesi, omuzun yuvasında kalmasına yardımcı olan tendon da meydana gelen durumdur. Omuz üç kemikten meydana gelir. Bunlar; Üst kol kemiği, kürek kemiği ve köprücük kemiği olarak adlandırılır. Omuz eklemi yapısı itibariyle top ve soket türü bir eklemdir. Üst kol kemiğinin baş kısmı kürek kemiğindeki glenoid adı verilen sığ ...

Tendon Ameliyatı

Tendon ameliyatı, plastik cerrahlar tarafından sıkça uygulanmakta olan bir ameliyat çeşididir. Öncelikle el ve ön kol bölgesinde iş kazaları, trafik kazaları gibi nedenlerle görülen tendon yaralanmaları erken dönemde tedavi gerektiren yaralanmalardandır. Erken dönemde tedavi edilmediği zaman el fonksiyonlarında kayıplara yol açabilmektedir. ...

Ayak Tendon Ameliyatı

Ayak tendon ameliyatı, özellikle aşil tendonu kopması durumu ile karşılaşıldığında uygulanan bir tedavi olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha çok futbol oynayan kişilerde meydana gelen bir sorundur. Ayak tendonu dediğimiz ve daha çok aşil tendonu olarak bilinen tendon, baldır kaslarının topuk kemiğine bağlanmasını sağlayan kalın ve güçlü bir ba...

Tendon Sıkışması

Tendon sıkışması, Parmakların avuç içinde bükülmesini sağlayan ve tendonların kirişlerinin avuç içerisinden geçtikleri tünellerin içerisinde sıkışmasıdır. Bu sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmemektedir. Her yaşta görülebilen bu durum bebeklerde ve çocuklarda da görülebilmektedir. Sıkışmaya tendon kılıfının kalınlaşması, geçtiği tünelin...

Tendon Kopması

Tendon kopması, kas ve kemikleri birbirine bağlayan güçlü ve lifli yapılarda meydana gelir. Bunun farklı sebepleri olabilir. Tendon kopması vücudun her yerindeki tendonları etkileyebilir. Ancak en fazla bacakların ön tarafındaki dörtlü kas grubunda, omuz manşetinde, aşil tendonu ve pazıda görülmektedir. Tendon kopması sorununda vücutta bazı ...

Tendon Yapışması

Tendon Yapışması, İnsan vücudunda birtakım tendonlar ve bağlar bulunmaktadır. Yani kasları kemiklere bağlayan bağlara tendon denir. Tendonlar çeşitli şekillerde ve büyüklükte olup, düz veya yuvarlak bir şekilde de olabilirler. Bazen kasların kendi yapıları gereği içinde de bulunabilirler. Bilindiği üzere tendonlar kas ve iskelet sistemi...

Tendon Kisti

Tendon kisti, insanlarda herhangi bir eklemde ya da tendon kılıfı üzerinde meydana gelen hücre değişimleridir. Bu kistler kimi zaman bir şişlik olarak kimi zamanda bir tümör olarak insanların karşısına çıkmaktadır. Tendon kisti, genellikle iyi huylu kistlerdir. Bu iyi huylu kistler, her ne kadar iyi huylu olsa bile gerekli olan tedaviler yap...

Aşil Tendonu Güçlendirme

Aşil tendonu güçlendirme, hasar görmüş tendonun tekrar eski sağlığına dönmesini sağlamak ya da gelecekte oluşabilecek bir rahatsızlığa karşı yapılan fiziksel hareketlerdir. Hareketler evde ya da bir spor salonunda yapılabilir. Burada önemli olan rahatsızlıktan dolayı yapılması gerekiyor ise rahatsızlığın derecesini bilmek gerekir. Aşil te...

Omuz Tendon Yırtığı

Omuz tendon yırtığı, Özellikle 65 yaş üstü insanlarda görülen bir durumdur. Ama bazen gençlerde olabilir. Omuz tendon yırtıkları travmaya ya da kırıklara bağlı yırtılmalar olabilir. Özellikle ev hanımlarında aşırı ev işi yapmalarından kaynaklanabilir. Eğer ki tendon yırtığı çok büyükse ve hasta genç yaştaysa ameliyatla müdahale büyük önem ar...

Tendon Kopması Ameliyatı

Tendon kopması ameliyatı; kasları kemiklere bağlayan veya kasları kaslara bağlayan lifli bir doku olan tendonların çeşitli nedenlerden dolayı kopması sonucu yapılan cerrahi müdahaleye denir. Tendonlar eklemlerin açılıp kapanmasını sağlarken çok hassas bir yapıda olduklarından yaralanma ve kopmaya uğrayabilirler. İki çeşit tendon türü bulunma...

Parmak Tendon Kopması Tedavisi

Parmak Tendon Kopması Tedavisi, Parmak tendon kopması insan kaslarının bitiş yerlerinde yapışmadan önce tıp dilinde kiriş denilen yapılara dönüşmüş haline tendon denir. Öncelikle tendonlar insan vücut yapısında kolların, ellerin ve parmakların hareketlerini sağlayan yapılar olarak bilinmektedir. Bu yapıların herhangi bir kaza veya sebeplerde...

Aşil Tendonu Zedelenmesi

Aşil tendonu zedelenmesi, aşil tendonu vücudumuzdaki en büyük olan tendondur. Ayak topuğunda bulunur. Yunan mitolojisinde Aşil koşmada tüm insanları geçebilir ve sadece topundan incinebilirdi. Bu yüzden ayak topuğunu baldır kaslarına bağlayan tendon aşil tendonu olarak tanımlanmıştır. Oldukça yüksek miktardaki güce karşı koyması mümkündür. A...

Aşil Tendonu Egzersizleri

Aşil Tendonu Egzersizleri, daha sağlıklı bir yaşam sürmemiz için yapmamız gereken bazı egzersiz hareketleridir. Aşil tendonu, ayak bileğinin arkasında bulunan kaval kemiğine paralel olarak uzanan tendoma verilen isimdir. Aşil tendonu, vücudumuzda bulunan tendonların içerisinde en güçlü olanıdır. Aşil tendonu şikâyetleri, özellikle ilerideki ...

Tendon

Tendon, Kasların kemiklere bağlanmasını sağlayan bağlara verilen addır. Tendon bağları, ayaklarda Aşil'de, omuzda, dirsekte ve el bileğinde bulunur. Sürekli hareket halinde olan vücudun belirli bölgelerinde oluşan bir bağ dokusudur. Tendon kopları da bu yüzden sık görülen durumlardandır. Tendon'un görevi insan vücudundaki eklem yerlerinin aç...

Parmak Tendon Kopması

Parmak Tendon Kopması, Kasların bitiş noktasına yapışmadan önce kiriş adı verilen yapılara dönüşmüş hali olan tendonlar, parmak, el ve kolların hareket etmesini sağlayan oldukça önemli yapılardır ve kopmaları durumunda hareket kaybı gibi oldukça ciddi problemler ortaya çıkar. El cerrahi kliniklerinde parmaklarda olan tendon kopmaları oldukça...

Derin Tendon Refleksi

Derin Tendon Refleksi, Tendon, kasın kemiğe yapışma yeridir. Derin tendon refleksi, refleks çekici ile kas tendonuna vurulduğunda o kasta kısa sürede olan kasılmaya denir. Kas lifleri birleşerek kası oluştururlar. Kas iğcikleri ise derin tendon refleksinin reseptörleridir. Vurulma anında oluşan sinyaller ile kas liflerinin...

Omuz Tendon Ameliyatı

Omuz Tendon Ameliyatı; Eklemi destekleyen en önemli kas grubu rotator kılıfıdır. Rotator kılıfı eklemi tamamen sarar. Bu şekilde omuz eklemini tutar ve böylece omuzun içe dışa dönüşünü sağlar. Özellikle yaşlı hastalarda 65 yaş üstü hastalarda adalenin eski gücünü kaybetmesinden ve eskimesinden dolayı sıkça görülür. Ama tabi ki bazen gençlerd...

Tendon Bağları

Tendon Bağları, İnsan bedeni kas istelet sistemi yardımı ile ayakta ve dik dururken, aynı zamanda hareket kabiliyetini artıran çeşitli organeller ile de mobilize olabilmekte, ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu organellerden birisi tendonlardır. Tendon bağları insan vücudunda kas ve kemik arasındaki bağlantıyı sağlarlar. Vücudumuz ...

Tendon Kesisi

Tendon Kesisi, El yaralanma olaylarında özellikle de sinir ile tendon kesisi ile olan yaralanmalar oldukça önem kazanmaktadır. Tendon kesi tedavisinde en önemli konu bütün tedavi yöntemlerinin araştırılıp göz önüne alınarak her kesiğe göre en uygun tedavi yöntemi seçilmelidir. Hiçbir bir yaralanması diğerine benzememektedir. El yaralanm...

Ayak Tendon Kopması

Ayak tendon kopması, insan vücudunda aslında tendonların en çok hasar yerlerden biridir. Son derece yaygın bir şekilde görülen bu durum insanlarda ağır sporların yapılması, burkulmaların gerçekleşmesi ya da en küçük düşmelerin gerçekleşmesi durumunda bile meydana gelebilen bir problemdir. Tendonlar, ayaklarda çok ciddi görevler yapmaktadır. ...

Aşil Tendonu İltihabı

Aşil tendon iltihabı, Bacak kaslarının topuğun arka kısmındaki kemiğe bağlanmasını sağlayan tendonların iltihaplanmasıdır. Burada oluşan ağrı, dokulardaki küçük yırtıkların sebep olduğu bir ağrıdır. Bu tür durumlar genellikle aşırı derecede egzersiz ya da spor yapmaktan kaynaklanır. Aşil tendom iltihaplanması da bu yırtıkların oluştuğu bölge...

Tendon Ağrısı

Tendon ağrısı, vücudun hemen hemen her yerinde bulunan tendonlara bağlı olarak vücudun her yerinde meydana gelebilecek bir sorundur. Birçok zaman oldukça basit nedenlere bağlı olarak gerçekleşen tendon ağrısı, bazen de insanlarda çok ciddi rahatsızlıklara bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Tendon ağrısı, vücutta en çok bel altı olan bölge...

Aşil Tendonu Ameliyatı

Aşil tendonu ameliyatı, Aşil tendonu ayak bileğinin arka topuk kısmından beş santim yukarıda bulunan bağ lifleridir. Bu bağlar genellikle yırtılma ve kopma durumlarına maruz kalır. Özellikle yüksek bir yerden atlama veya sıçramalarda, aşırı spor egzersizlerinde görülen bir vakıadır. Aşil tendon kopmaları ülkemizde en çok sporcularda gör...

Aşil Tendonu Yırtılması

Aşil tendonu yırtılması, 30-40 yaşlarda en sık görülmekte olup erkeklerde kadınlardan 5 kat fazla görülmektedir. Sol tarafta daha sık görülmektedir. Aşil tendonu yırtılması, düzenli spor yapmayan kişilerde sıklıkla sportif aktivite sırasında indirekt darbe ile gözlenir. Ani beklenmedik ayak bileği yukarı hareketi ile güçlü baldır...

Tendon Fizik Tedavi

Tendon fizik tedavi süreci, olumsuz bir vaka sonucu vücutta zarar görmüş tendonların ameliyat sonrası eski aktif haline dönüştürülmesi için uygulanan tedavidir. Ameliyat sonra kaybedilen hareket kabiliyetini tekrar sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Tendon fizik tedavisinde yaralanan kısma en yüksek derecede eski işlevi kazandırmaya çalışıl...

Omuz Tendon Kopması

Omuz tendon kopması: Omuz eklemi çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ellerimizi rahatça kullanmamızı sağlayan bir eklemdir. Omuz eklemi sabit bir eklem değildir. Omuz ekleminin düzgün çalışması omuz tendonları sayesinde olur. Kollarımız her oynadığında aşınma yıpranma meydana gelir. Omuz tendon yırtılması veya kopması omuzlarda güç ...

El Tendon Kopması

El Tendon kopması, El bileğimizde elimizi yumruk yapma ve bilek bükme hareketlerini yapmamızı sağlayan fleksör tendon yaralanmaları eller için en sık rastlanan yaralanma türüdür. Hatta bazı insanlarda sinirlendikleri zaman hırsını çıkarmak için buldukları ilk cama yumruk atma sonucunda tendon kopması ortaya çıkabilir. Ama bunun üzerine yapıl...

Aşil Tendonu Kopması

Aşil tendonu kopması, bu rahatsızlık aşil tendonunun devamlılığının bozulması demektir. Bu tendon yüzeysel olup dışarıdan cilt yüzeyinden hissedilen, üzerine kesici, delici yaralanmalar ile her yaş grubunda görülebilen bir vakıadır. Klasik olarak Aşil tendonu ileri yaşlarda sıçrama hareketi hamlesi sırasında aşil tendonu kopması sonuc...

Fleksör Tendon

Fleksör TendonParmakların içeriye doğru bükülmesini sağlayan kaslar fleksör kaslar olarak adlandırılır. Ön kolda bulunan kaslardan çıkan kordona benzemekte olan tendon denilen yapılar ile parmaktaki kemiklere bağlanırlar. Fleksör kaslar dirsek ya da ön koldan başlayarak kolun orta kısımlarında tendonlara dönüşür ve ...

Aşil Tendonu Topuk Ağrısı

Aşil Tendonu Topuk Ağrısı, baldırdan topuktaki kemiklere doğru uzanan ve vücuttaki en uzun tendonlardan biridir. Aşil tendonu topuk ağrısının olduğu bölge esnek bir dokudur. Aşil tendonu topuk ağrısı topuğun üzerinde ve ayak bileğinin arka kısmında hareket ettikçe hissedilir. Aşil tendonu parmakları zemine doğru bastırıp ayağınızı germenizi ...

Omuz Tendon

Omuz tendon, humerus (Üst kolkemiği) kemiğinin üst ucundaki omuz eklemini yapan baş kısmını çepeçevre saran adeleli bir yapıdır. Omuz eklemini tutar ve omuzun içe dışa dönüş hareketlerini yaptırır. Omuz tendon yırtığı gençlerde ve spor yapan kişilerde ani bir harekette oluşan yaralanma ile oluşabileceği gibi, zaman içinde tekrarl...

Aşil Tendonu

Aşil Tendonu, İnsan vücudunda bulunan tendonların en önemlisi olan aşil tendonu, baldırlardan topukta bulunan kemiklere kadar uzantısı olan ve vücudumuzun en uzun tendonlarından biridir. Baldırların arka kısmında bulunan kas gruplarının topuk kemiğine bağlanmasını sağlayan aşil tendonu şerit şeklinde esnek bir dokudan oluşur ve ayak parmakla...

Aşil Tendon Yaralanması

Aşil tendon yaralanması, Baldır kaslarını topuk kemiğine bağlayan kalın ve güçlü bir tendondur. Bu tendon vücudun en sağlam tendonu olarak gösterilir. Kalın ve sağlam olan bu tendonun yırtılmasına birçok şey sebep olmuş olabilir. Bacaklı yaralanma, iş kazaları veya kesikler olabileceği gibi, sporda aşırı yapılan yüklemeler bu tendonu zayıfla...

 

Tendon Zedelenmesi
Ayak Tendon Ağrısı
Tendon İltihabı
Parmak Tendon Ameliyatı
El Bileği Tendon Zedelenmesi
El Tendon Ameliyatı
Tendon Yırtılması
Omuzda Tendon Zedelenmesi
Tendon Ameliyatı
Ayak Tendon Ameliyatı
Tendon Sıkışması
Tendon Kopması
Tendon Yapışması
Tendon Kisti
Aşil Tendonu Güçlendirme
Omuz Tendon Yırtığı
Tendon Kopması Ameliyatı
Parmak Tendon Kopması Tedavisi
Aşil Tendonu Zedelenmesi
Aşil Tendonu Egzersizleri
Tendon
Parmak Tendon Kopması
Derin Tendon Refleksi
Omuz Tendon Ameliyatı
Tendon Bağları
Tendon Kesisi
Ayak Tendon Kopması
Aşil Tendonu İltihabı
Tendon Ağrısı
Aşil Tendonu Ameliyatı
Popüler İçerik
Tendon Zedelenmesi
Tendon Zedelenmesi
Tendon Zedelenmesi, kasların ve kas kirişlerinin aşırı derece zorlanması nedeni ile meydana gelir. Bu tendon zedelenmeleri genellikle el bileğinde vey...
Ayak Tendon Ağrısı
Ayak Tendon Ağrısı
Ayak Tendon Ağrısı, Bedenimizin gün boyu yükünü çeken ayaklarımız dik durmamızı, yürümemizi, koşmamızı sağlayan, 19 kas, 26 adet kemik, 107 bağ, 33 ek...
Tendon İltihabı
Tendon İltihabı
Tendon iltihabı, yetişkin insanlarda yaygın olarak görülen problemlerden biridir. İnsanlarda iltihaplanmış olan tendonlara müdahale edilememesi durumu...
Parmak Tendon Ameliyatı
Parmak Tendon Ameliyatı
Parmak Tendon Ameliyatı, sinir-tendon onarım ameliyatı gerek görüldüğünde plastik cerrahlar tarafından sıklıkla uygulanmaktadır. Parmaklarda ve ön kol...
El Bileği Tendon Zedelenmesi
El Bileği Tendon Zedelenmesi
El Bileği Tendon Zedelenmesi, El bileklerinizde oluşan zedelenmeler de eğer ne yapılmasını ve ne yapacağınızı bilmemekte iseniz bu probleminizi tedavi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tendon Zedelenmesi
Ayak Tendon Ağrısı
Tendon İltihabı
Parmak Tendon Ameliyatı
El Bileği Tendon Zedelenmesi
Tendon Kopması İçin Prp Tedavisi
Tendon Zayıflaması
Çok Acil
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tendon Kopması İçin Prp Tedavisi
Tendon Zayıflaması
Çok Acil
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024